Rezervšite odgovarajući smještajREZERVACIJA

Restoran

Novi restoran hotela "Turist 98" sa kapacitetom od 250 mjesta je idealno mjesto za održavanje većih skupova, gdje je potreban jedinstven prostor. U kombinaciji sa Banket salom, ukupan kapacitet se povećava na 340 mjesta, što je i više nego dovoljno za orgabizaciju koncerat, svadbi i ostalih proslave sa velikim brojem zvanica. Naravno, restoran se koristi i za poslovne ručkove, kao i pojedinačno. Posebno ističemo terasu restorana sa 80 mjesta, sa koje se pruža prelijep pogled na obližnju rijeku Plivu. Od 2011 godine sala hotela Turist`98 nudi mogućnost organiziranja svadbi, seminara, manifestacija i priredbi i to do 500 osoba.

Hotel Turist '98, Jajce